ardf.gif (15208 bytes)

 

Arrangere Radio-O løp

Retningslinjer

 
Sist endret: 19.05.07      

Regler-2m cup
Regler-oslocup
RPO arrangement

  Følgende informasjon omhandler tekniks informasjon om hvordan RPO løp kan arrangeres. Se også informasjon om RO arrangement.
Innhold

Tekniske forberedelser
Løypelegging generelt
Spesielle forhold, 2m og ski RPO
Kortløype og sprint

Tekniske forberedelser

Sendere med klippetenger og eventuelt elektronisk tidtakning mottas og kontrolleres noen dager før løpet. Sendere sjekkes at disse virker ved å montere antenne og slå på power.

Normalt skal senderene lades i 14t med medfølgende lader.

Utstyrt for elektronisk tidtakning kan trenge ladning, sjekk med bruksanvisning.

Løypelegging generelt

RO poster plasseres i terrenget på egnede plasser etter følgende retningslinjer.

Total lengde på løype skal være rundt 4 km for normalløp.
Avstand mellom postene eller start og mål bør være mere enn 400m.
For kortløp og sprintløp er minsteavstanden 200m.

Bildet under viser med blå strek minsteavstand til post. Denne minsteavstanden kan være kortere når det feks er kraftig stigning til posten eller veivalget tilsier at løpslengden blir mye lengre.

Postene skal plasseres slik at retningen løperene tar mot posten ikke er avgjørende om de finner posten lett eller ikke. Det er for eksempel uheldig å plassere posten inntill et stup eller vann hvor det er tilfeldig om løperen velger den ene siden eller den andre inn mot posten, og resultatet blir tilfeldigheter og ikke egne RO evner.

wpe12.jpg (70323 bytes)

Postflagg skal være o-flagg som på 15x15cm. Postflagget plasseres inntill 3m fra sender på en slik måte at det skal være like enkelt å finne fra alle kanter. Synlig avstanden for flagget bør være fra 3 til 5m. For sprint og nybegynnerløp skal postflagget plasseres godt synlig slik at løpere kan peile posten inn på lengre avstand enn til normalløp.

Poster skal plasseres slik at det er mulig å løpe rundt postene for å kunne peile seg inn uten at lokale forhold i antennens nærfelt gjør peilingen vanskelig. Dette er spesielt viktig på 2m hvor retningsanvisning ikke er så presis som for 80m.

Spesielle forhold, 80m, 2m og ski RO

For 2m som ikke er så presis på peiligner er det viktig at postene har tilnærmet lik tilgang fra de kanter hvor det er naturlig at løperene kommer til posten.

2m løp kan ikke plasseres nært andre sendere i vhf båndet eller kringkasting.

80m sendere må plasseres minst 100m fra kabler eller ledninger. Disse ledningene vil også kunne påvirke peilinger på lang avstand hvis disse ligger i paralell med kursen.

Ski RO poster plasseres normalt ved ferdig oppkjørte spor. Løypelengden kan normalt være lengre enn for normalløp, 6-7 km er anbefalt.

 

Kortløype og sprint

Kortløype skal være enkelt for nybegynnere. Postene ligger nært og løypelengden er kort. Alle postene peiles før start og kan kontrolleres av erfarne løpere.

I sprint brukes samme løype som for kortløype. Postene peiles før start i en 5 minutters syklus. Løperen kan da starte i løpet av de neste 5 minuttene og starttiden velges utifra den som løperen selv er tilstrekkelig til å nå frem til første post.

Videre til RO arrangement