ardf.gif (15208 bytes)

 

LA ARDF

Administrasjon

 
Sist endret: 31.03.07  

 

 

Medlemsliste
 

Styret i LA ARDF, valgt på årsmøtet 3 mars 2007

Verv Navn Tlf privat Mobil E-mail
Leder Knut Heimdal 31282703 45249107

Knut.Heimdal @ ericsson.com

Sekretær Svein Olsen     la6kca@nrrl.no
Kasserer Laila Ring 33477412 98651043 lai-ring@online.no
Varamann Steinar Roland     sterolan@online.no
Revisor    Stein W Johansen     la3st@online.no
Valgkomite Thomas Kaiser     Thomas.Kaiser@hrc-europe.com
  Arne Christensen     a.d.c@online.no
Andre verv:
Web redaktør Jon Sletvold 22711843 91179562
RPO manager Jon Sletvold      

Bankkonto 0530 2971422
LA-ARDF Group
v/kasserer Laila Ring
Eikåsveien 4 A
3214 Sandefjord

Referater og informasjon fra styret

2009
Årsberetning 2008Innkalling
Regnskap
Referat fra årsmøtet
2008
Styrets beretning for 2007Innkalling til årsmøtet 2008
Regnskap
Referat fra årsmøtet
2007
Styrets beretning 2006 Innkalling til årsmøtet 2007
2006
acc_skarm_2.gif (920 bytes)Styrets beretning 2005
acc_skarm_2.gif (920 bytes)Årsmøtereferat
Innkalling årsmøtet 2006 Referat styremøte stm16012006
2005
acc_skarm_2.gif (920 bytes) Styrets beretning for 2004

acc_skarm_2.gif (920 bytes) Årsmøtereferat 2005

Innkalling årsmøte 2005 Forslag til årsmøtet 1, 2

Regnskap og budsjett

2004
acc_skarm_2.gif (920 bytes) Årsmøtereferat 2004 Innkalling årsmøte word / html Lover LA ARDF
2003
acc_skarm_2.gif (920 bytes) Årsmøtereferat 2003
2002
acc_skarm_2.gif (920 bytes) Årsmøtereferat 2002