ardf.gif (15208 bytes)

 

Tidskorrigering

 
Sist endret: 10.04.06      

 

  Oversikten viser tidskorrigering i forhold til alder. For en detaljert beskrivelse henvises til regler og statutter for RPO løpene. Tabellen gjelder Oslo cup og LA-ARDF cup. Hver enkelt deltager er oppført i deltagerregisteret med alder og korreksjonsfaktor.

Tidskorrigering

Tidfradrag

 

Alder -fra

til

Herrer

Damer

0

0%

10%

1

16

10%

20%

16

18

5%

15%

19

44

0%

10%

45

54

3%

15%

55

59

6%

20%

60

64

9%

25%

65

69

12%

30%

70

74

15%

35%

75

79

20%

40%

80

100

25%

45%