Presisjons radio-orientering

Presisjons radio-o

Presisjons radio-o

Det ble en ny utfordring med Patentstyret og fox-o løpet. Hvordan lage en løype for en person som sitter i rullestol?

Resultatet ser dere på kartet under. I hvilke av sirklene er radioposten plassert. Dette var en korte løypa hvor de som ikke er bevegelseshemmet kunne finn postene på vanlig måte. Ved å holde seg på gangveiene var det mulig å peile inn postene og krysse av på kartet hvor poste ligger.

Fire personer prøvde seg på denne varianten mens 10 deltagere gjennomførte fox-o løypa på 2km men entusiasme og iver.

Tilbakemeldingen var at dette var gøy! Vi prøver igjen.