Radioorientering Norge 30 år 2017

Foreningen ble dannet 5.februar 1987.

Gruppen brukte fra starten av navnet «ARDF-Group». ARDF er IARU`s betegnelse på RPO-sporten, en sport vi i Norge kaller radiopeileorientering og som for mange år siden ble kalt «revejakt» (fox hunting).

Det var under VM i RPO høsten 1986, som ble avholdt i tidligere Jugoslavia i Sarajevo at noen ildsjeler tok initiativ til en slik gruppe. I interim-styret satt Christian Dons LA5OQ (formann) og Knut Heimdal LA6XI og Stein W Johansen LA3ST.  På det konstituerende møte 5.februar 1987 ble ARDF-Group formelt dannet. Formann ble Svein Olsen LA6KCA, sekretær ble Knut Heimdal LA6XI, kasserer Christian Dons LA5OQ og varamann Steinar Moen LA5OM.

Gruppen fikk raskt over 30 medlemmer og i svært mange år ble NM i RPO alltid arrangert i tilknytning til Generalforsamlingen i NRRL rundt omkring i landet.

Samtlige av de som var med under etableringen den gang er i dag fortsatt aktive RPO-løpere.