Referat årsmøte RON 2014

Dato: 8. mars 2014
Sted: NRRL lokalet på Rommen, Oslo
Tilstede: LA0HO Thomas Kaiser, LA1KP Øivind Solli, LA5OM Steinar Moen, LA5OQ Christian Dons, LA6KCA Svein Olsen, LA6XI Knut Heimdal, LA8TIA Lars Rune Hartveit

Møtet ble litt utsatt pga. trafikale problemer. Møtet ble satt 16.30

Åpning.

Lederen LA6XI Knut Heimdal ønsket velkommen til møtet. Forsamlingen hadde ingen kommentarer og innkalling til møtet ble godkjent

Valg av møteleder og referent

Lederen spurte forsamlingen om det var andre forslag til møteleder enn styrets formann. Det var det ikke og LA6XI Knut ble godkjent som møteleder ved akklamasjon.

Til referent ble sekretæren LA6KCA Svein foreslått og forsamlingen godkjente ved akklamasjon.

Lederen med pokalen han drømmer om for 2014

Lederen med den nye pokalen han drømmer om for 2014

Årsberetning 2013

Årsberetningen ble kommentert punkt for punkt. Kommentarer som kom frem:

  • Til punktet «Sportslig/RON cup» ble den nye pokalen for cupseier vist frem. Styret takket LA5OM Steinar ved SM Elektronikk for bidraget til ny pokal. Pokalen er evigvandrende.

LA0HO Thomas var med på å arrangere barneløypa på avslutningsløpet 2013

Regnskapet 3013

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer LA0HO Thomas. Selv om det hadde vært problemer med utsendelse av kontingent i 2013 viste regnskapet kun 77,- kroner i underskudd. Purring hadde hjulpet på innbetalingene slik at de aller fleste nå var på plass. Siden det er regnskapsavslutning pr. 31. desember vil ikke disse innbetalingen komme med før i regnskapet i 2014.
Regnskapet ble godkjent.

Innkomne forslag.

Det var ikke kommet noen forslag til årsmøtet.

Kontingent og budsjett.

Kontigenten ble foreslått uendret av styret og dette bel bifalt av forsamlingen. Kontigenten for 2014 blir:

Hovedmedlem kr. 150,-

Juniormedlem kr. 50,-

Budsjettet ble gjennomgått og godkjent uten kommentar.

Valg

Valgkomiteen la frem sitt forslag, som kort og godt var gjenvalg på alle plasser. Styret for 2014 blir da:

Leder: LA6XI Knut Heimdal

Sekretær. LA6KCA Svein Olsen

Kasserer: LA0HO Thomas Kaiser

Vara: LA5OM Steinar Moen

Revisor: LA3ST Stein W. Johansen

Valgkomite: LA1KP Øivind Solli og LA5OQ Christian Dons

 

Møtet ble avsluttet ca. kl. 17.15.

 

Referent
Svein Olsen