Resultat Torød

Radioorientering Norge logo

April hadde vist seg fra sin varmeste side i mange dager, men denne kvelden var det over. I iskald nordavind gikk 10 deltakere i gang med løpet, de fleste opp slalombakken til Torød velforening. Løypa var ca. 5km i luftlinje i forhold til beste veivalg, men løpet ble lengre for de fleste. Veivalg og utfordrende peilinger gjorde det vanskelig for mange.

  1. Jon Sletvold LA9NGA- 00.58.13 - 5 poster
  2. Christian Dons LA5OQ - 01.14.24 - 5 poster
  3. Steinar Moen LA5OM - 01.34.18 - 5 poster
  4. Lars Rune Hartveit LA8TIA - 1.40.35 - 5 poster
  5. Knut Heimdal LA6XI - 1.51.30 - 4 poster
  6. Simen Ouff Olsen (junior) - 1.36.35 - 3 poster
  7. Tony Tveisme (junior) - 1.46.17 - 3 poster
  8. Martin Tveisme - 1.47.20 - 3 poster
  9. Hege Andersen - 1.58.42 - 2 poster
  10. Øivind Solli LA1KP - 2.02.06 (Over time) - 5 poster

Maksimaltid var satt til 2. timer.

 

Arrangør var Svein Olsen, LA6KCA