Saksliste årsmøte i Radioorientering Norge

Lørdag 18.mars 2022, kl. 16.00 hos Christian og Hege i Neptunveien 6B

 1. Årsmøteåpning ved styret.
 2. Valg av møteleder og referent.
 3. Framlegging av styrets årsberetning.
 4. Regnskap.
 5. Kontingent og budsjett 2023.
 6. Innkommende forslag
  1. LA6XI – Forslag om å gi deltakere i Nordisk Mesterskap 5 poeng i RON’s CUP for å fremme deltagelse her.
  1. LA2RR – Forslag: RON innstifter «LA6Xis minneløp» med følgende hovedpunkter (disse kan gjerne justeres etter ønske og erfaring):
 7. Arrangeres årlig på våren innen utgangen av juni.
 8. Et løp med både 80m og 2 m poster (f.eks 4 80m og 2 2m).
 9. Både elite/sprint klasse og en mosjonsklasse. Kanskje til og med en tur-klasse?
 10. Alle deltakerne får en liten medalje, kanskje en liten pokal til vinnerne
 11. Ikke for langt
 12. Omtale med bilder i Bullen og evt på NRRL web.

Jeg er usikker på behovet for ulike klasser og kompensering for alder, men årsmøtet har sikkert synspunkter på det. Helgeløp eller en kveld er jo også et relevant spørsmål,  det er jo mye som skal foregå i helgene i juni.

Som forslagsstiller så melder jeg meg til å ta løpet for 2023.

 • Valg til styre, valg av revisor og oppnevning av valgkomite.
 • Eventuelt

Annet :

Etter årsmøtet diskuteres bla terminliste for 2023.