Årsmøte 12, mars 2016

Innkalling til årsmøte

Det innkalles herved til

Årsmøte i Radioorientering Norge (RON)

Tid:        Lørdag 12. mars kl. 16.00
Sted:     Hos LA3ST Stein, Solveien 98B, Oslo

 

Saksliste

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder og møtereferent
  3. Årsberetning 2015
  4. Regnskap 2015
  5. Innkomne forslag
  6. Kontingent og budsjett 2016
    –          Styret foreslår uendret kontingent i 2016
  7. Valg

Dokumenter:

NB! For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2015 være betalt.

Valgkomiteen (LA5OQ Christian og LA1KP Øivind) er tilgjengelig for forslag på kandidater til styret.

Etter møtet vil det bli satt opp terminliste for 2016 så langt det er mulig. Meld fra til sekretær på svein@seokonsult.no i forkant av møtet med forslag på alternative dager du kan arrangere et løp! Løpsted kan fastsettes senere.

 

For styret i RON

Svein Olsen, LA6KCA Sekretær